Keçid linkləri

Təcili xəbərlər
2021, 23 Sentyabr, Cümə axşamı, Bakı vaxtı 06:26

Üzü olmayanlar saqqal buraxır...


Vaqif Nəsib

-

Vaqif Nəsib

Krossvordvari

Bir yaz günü buludlanıb

Ömrümə biçdiyim qəhər

İlk məhəbbət qanda qalar,

Çıxanadək canda qalar

Məzar üstə gültək bitər.

İlk şeirimlə yalmanına

Yatmaq istədiyim kəhər

Şairin bir adı dəli

Peqasvari atı dəli

Üstən qopsan yel tək itər.

Az gedib, üz gedib

Bir gün çatdığım şəhər

Qalası daş bayrağımız –

Himnimizi hər gün ötər.

İlham məcunu kimi

Tez-tez içdiyim zəhər

Ağ qalan zaman varağı

Cana – can eylər arağı –

Ya özü, ya sözü bitər.

Yaza yaza yazdan-yaza

Əkib biçdiyim bəhər

Şair ömrü güc, tab olar

Şair evi kitab olar –

Bir ömürlük işıq yetər.

Bir payız ovqatı

Bu payız yağışları

Bu fəslin qaval çaları

Səssiz qalmış navalçaları

Dindirdi, nə dindirdi

Ən uzun zurnalar kimi

Bu payız yağışları

Yupyumru dünyamız val çaları

Öz səsiylə hər çaları

Dindirdi, nə dindirdi

Sarı yağış sazı üstə

Çıxdı payız köynəkləri

Bir mövsümlük pullar kimi

Yarpaqlar da xəzəlləndi

Son yaşılını itirib

Cevizlər də qəzəlləndi

Sarı aşığın sazıyla

Sarı rənglər gözəlləndi.

Durnalar üzü Bağdada

Cərgələnib qəzəlləndi.

Xəzəllər oda qalandı

Tüstü dumana calandı

Çıxdı torpağın canından

Payızın köynəkləri...

Quşlar üçün bu payız

Açdı sərhəd qəfəsi

Yağışlar da kəsməyib

Kəsdi yolu, nəfəsi.

Ellər payız üstündə

Yenə boy-boy yandılar

İslaq pəncərələrdən

Ümidimə boylandılar.

Beləcə geyinildi

Payızın eynəkləri...

İradəsiz bir dosta

Dünyada mis kimi baxtın olanda,

Əlində qızıldan vaxtın olanda.

Bəs niyə tapmadın həmin yaxanı.

Qalxmadın yoxuşu çətin pillə tək,

Çəkmədin sözünü mətin şillə tək

Sırsıra bağladın, donub çillə tək –

əlində qızıldan vaxtın var ikən.

Düzdü, bu həyatdan doya bilmədin.

Qaradan başqa bir boya bilmədin.

Qorxunu qabıq tək qoya bilmədin.

Qaraldın mis kimi baxtın var ikən.

İçkili günlərimə

Üzü olmayanlar saqqal buraxır,

İçdə kosaları üzlüklər taxır.

Elə ki dərd məni yandırıb yaxır,

İçimdən dünyaya

Şeytanlar baxır,

Özüm olmayanda özüm suyunu

Gözümdən bir acı yaş eyləyirəm

Üzüm olmayanda, üzüm suyunu

Şirincə-şirincə nuş eyləyirəm.

Ehtiyac yol üstə darğalar kimi,

Libas bədənimə sarğılar kimi

Varlığım dinəndə ağrılar kimi,

Onları uçurub qarğalar kimi

Özümü bir yoluq quş eyləyirəm.

Dözüm olmayanda,

Dözüm suyunu

acıca

acıca nuş eyləyirəm...

***

Rus qarılarının işidir qaz saxlamaq

Bizimkilərinki yas saxlamaq.

Çətindən çətin olur ovqatı saz saxlamaq.

Divardan asılı saz qalıb

Düşmək olmur meydanlara.

Əvvəl əvvəl, axır sirdaş

Elçin Səlcuq yada düşür.

Onu tapa bilməyəndə

Əlac etmək yada düşür.

Badəpərəstə dönənlər

Bax beləcə bada düşür –

Yüyənləri veririk də

Bax beləcə şeytanlara.

Rus matəmi qazlı-qazlı,

Yağlı-yağlı qaz kəsilir.

Bizimkilər hisli-paslı

Ağıdan avaz kəsilir,

Heyf, heyf qarılara

O xanım və xatunlara

Beləcə yas saxlayıram.

İçəndə xristianlara,

İçməyəndə müsəlmanlara...

Qobustan avazına

İlk eşqimiz məhəbbətin

Arpa boyda artan boyu

Onu gül tək dərənlərə

Boy boyladır,

Toy toyladır.

Dərd olur da ərənlərə

Ov ovladır, quş quşladır.

Qayaları naxışladır.

İlk məhəbbət çeşmə suyu

Ordan axar ocaq soyu

Yüzünün sevdiyi bir gözəl,

Bir ocağa durna olar.

Elçi daşından dönənlər

Özü qara zurna olar.

Qəzəblər də buxovlanar,

Çaxmaq çıxar, qov qovlanar.

Qobustanın yallısı var,

İlk eşqə bayatı kimi.

Öküzlərin boğzaından

Bu günlərə çatı kimi

Qavaldaşı səslənmədə

Çaldğıların zatı kimi

Dərd öküz tək buxovlanar

Yallılara ov ovlanar

XS
SM
MD
LG