Keçid linkləri

Təcili xəbərlər
2021, 06 May, Cümə axşamı, Bakı vaxtı 20:07

Südabə Babazadə: Çölçü qadının dastanı


Südabə Babazadə.

Südabə Babazadə

YENİ ŞEİRLƏR

Çölçü qadın

Sürüm-sürüm sürünərsən, dağım-dağım dağılarsan

Xəzan dolu bu çöllərə qarışarsan...

Nə olsun başın üstən baxanın yox,

Gözü altdan gülənin yox

Rişxəndin yox, məzəmmətin ürək altda

Bir yarımçıq əlcəyin var, barmaqların da qanamış

Manikürün rəngindədir bütöv əlin

Gəl sarıyım çöl yaranı, xatırladım öz yaramı...

Çölçü qadın, ipini tut

Dur ayaqda belə möhkəm

İp də sənin, yer də sənin

Güc də sənin, tər də sənin

Bircə qalır əllərinin dözümü

Əllərinə fikir vermə, bur onları

Yapışsınlar kəndirinə

Tutdunmu, heç buraxma ilgəyini,

Və soyutma ürəyini ta ucuna yetişməmiş ...

Çək ipini, çölçü qadın!

Bir çək, iki çək... qollarına qədər dola kəndirini

Qoy qarışsın vücuduna

Və dolaşsın ayağına

Getməyincə, qaçmayınca

Sahmana sal addımını

Yerişini, yürüşünü...

Kəndirini boyun qədər bir dolaşdır

Yavaş-yavaş bürün ona ta ucadək

Yaxşı dinlə, kəndirinin uclarını özün saxla

İpini yox, əllərini düyün saxla

Təslim etmə bir kimsəyə heç bir qarış kəndirindən

İp ucunu əlində tut toxunmasın özgələri

Öz ipini özün saxla!

Sən dartışdır, dartışılma, əldən-ələ ötürülmə

Sən süründür və sürünmə, eldən-elə dolaşılma

Çək özünə ipin boyu gələcəyi,

At arxaya çiyin dolu yüklərini

Dart üzündətəbəssümlü dodaqları

Aç gözündə tor çəkilmiş bəbəkləri...

Çölçü qadın, boyun qədər dikələrsən,

Saçlarının harayında yellənərsən

Ürəyini küləklərə, yağışlara da açarsan

Təbiətin öz hökmü var- danışdırar buludları,

Daşa dönmüş hər nə varsa birər-birər isladar

Beləliklə, Yer üzünün hər varlığı yumşalar...

Evini qur, çölçü qadın, divarları daş olmasın

Damını da tax səmadan

Günəşin hər şəfəqləri , hilalın hər boylantısı

Başın üstdənömür boyu kəm olmasın!..

At ipini çölçü qadın, sular üstdən, səngər üstən körpü salsın

Bütövləşsin elimiz

Yığ ipini, çölçü qadın, bələd etmə yabançını

Bu diyardan sapdır onu, qoy həm azsın düşmənimiz

Aç ipini, çölçü qadın! Laxta- laxta tuluqlardan damarlara

Axın etsin qırmızı qan

Könül boyu yol açılsınyanaqlara, dodaqlara

O bulanıq gözlərin də cana gəlib cıvıl etsin üzü soyuq dönüklərə...

İpini qoy, çölçü qadın, səndən sonra calaq olsun kövrəklərin addımları

Torpağa şəkillər salmış izlərinə...

İçəridə nə çox gözlər varmış, səni görən özgələrmiş

Gözəl qadın, üzünü çək aynalardan, çıx çölünə gör özünü!..

14 noyabr 2016-cı il

Buna da bax: Sevgi elə bir hissdir ki...

.

Çıxıb gəzməli havadı…

Çıxıb gəzməli havadı…

Yerlə Göyün arasında

Çətir təki əğyar olan ağacları

Cərgələyib bitirməli havadı…

Günəşin endirdiyi iti qılınc

Və buludun hər nə varsa axıtdığı

xeyirliyə, bərəkətə yozulası havadı…

Çiçəklərə mehman olmuş,

Yaşıllıqdan əlin üzmüş

Xəzəl xalı salınıbdır, üzərində

Duyğuların ssenarisi yazılası havadı…

O motoru dayandırın, təkərləri tərk edirəm

Sükanını burax sən də

Gəl bir düşək, sağı-solu önümüzə qarışdıraq,

Gəl bir qalxaq, şaquli kilometrlər cızaq,

Buludların qayaları öpən yerdə yaxalandığı havadı…

Qocalıq baş döndürən, guya səni də ucaldan

Dağ başından göyə deyil, Yerə doğru ümidlənən,

Yer sevdalı bu canların göydən ürküb aldanıldığı havadı…

İndi enək, qoy yer görsün ayağımız,

Şəhər boyu salamlayaq gəlmələri, qoy üz görsün qonağımız…

Çat-ha-çatda sahman edək evimizi

Sükut ikən dinlədiyin ağız deyil, könül olsun

Dərdlərini saptır ondan,

Bu minvalla öz ömrünə gözəl günlər calanası havadı…

Gedim qoşum planşeti, hərflənmiş düymələri sığallayım,

Əziz dostum, nə gizlədim, təbim gəlmiş, şeir yazılası havadı.

21 oktyabr 2016-cı il

Buna da bax: Ya rok olsun, ya da ki cazz, ya kamança, ya da ki saz

.

Bir aslanı yaraladım

Bir aslanı yaraladım

Bilə-bilə, görə-görə,

deyib-gülə…

Gülüşləri sağı-solu başımıza toparlardı

Baxışları o qədər şux, üfüqləri də yarardı…

Gur saçları şəmsiyətək şəfəqlərin qənimi

Sevincindən o saçların küləklərdi darağı

Yerdən qopmuş o bir qaya,

Göydən enmiş ildırımdı.

Yolum üstdə daşa dönər mən gəlincə

Gözlərindən şimşək çaxar mən baxınca…

Bir aslanı yaraladım…

Sözlərimin gücü yetməz,

Sükutumun anı bitməz…

Bu nə qəhər boğazımı parçalayır

Qaranlıq aynalarım üzlərimə

Ulduzları ələyir…

Ürəyimdən asılan daş ağırlaşır,

Yerə dəyib ovun-ovun tozaq olur,

Başım üstdən, yan-yörəmi

Sarıb-sarıb, burulğana qərq eyləyir…

Boğuluram…

Göz açmağa macalım yox,

Dilə gəlləm…

Dinlətməyə gümanım yox

Mən bir aslan yaraladım

Çoxdan olmuş boynu bükük,

Çiyinləri yumaq kimi heç açılmaz

Gözəl üzü bir də gülməz…

Toxunmağa qorxarsınız yanar qəlbi buza dönmüş

Bir kimsəni isitməz…

Təbiətdə hər qanunun

Vardır bir yox, iki üzü

Sevən ürək ya gülüstan, ya biyaban,

Könüllərin alacağı ya bir məlhəm, ya bir yara,

Arzuları, xəyalları çağırıb da qovuşarıq,

Ya gizlicə niyyət edib və sonunda toqquşarıq…

İndi nədir, necə olsun diləklərim

Bu gözləri hara dikim,

Əllərimin düyününü necə açım

Ah!.. Pərişandı mənim halım…

Qəlbi böyük, ömrü kiçik neçə aslan yaraladım!..

15 oktyabr 2016-cı il

XS
SM
MD
LG