Keçid linkləri

Təcili xəbərlər
2022, 20 May, Cümə, Bakı vaxtı 16:08

Fəhlənin ləzzətlə işdən ayrılmasıymış azadlıq


Hadi Qaraçay

-

Hadi Qaraçay

YAŞA EY UCA ZİRVƏ

Boy boylamalardan keçmiş

Söy söyləmələrdən aşmışdır işimiz.

Qış qabağı

Asta gələn qar örnəyidir pıçıltılarınız.

Sevişdiz səssizcəsinə.

Dilinizi bilən, sular oldu-

Sahillərə dodaq basarkən,

Otlar oldu

Torpaqla sevişərkən.

Qırmızı alma atdıq Arazının bu tayından o tayına

Qırmızı yaylıq dəbərtdilər Arazın o tayından bu tayına.

Ağrısını çəkmədiyimizdən

Dərdini

Yaşamadığımızdan

Nə yüyrək gəlirdi bizə keşmişlər.

Sizsə səssiz

Sizsə

Bulaq qaynaşması tək sakit görüşdünüz.

Bulud topalarının anlıq görüşməsindən çeşidli

Nə şimşək çaxması

Nə ıldırım şaxması.

Böylə olurmuş

Sıldıım qayaların əsirlik sevişmələri.

***

Ax, siz ey gecikmiş qaranquşlar

Bizə gələrkən,

Görəcəksiniz,

Dəyişmiş bütün nağılların başlıqları.

İtə at

Ətə ot söyləyənlər görəcəksiniz.

Və üzünüz kimi hamar diliniz

Çaşacaqdır dəli dəyişmələrdən.

Gözləriniz şaşqın-şaşqın baxacaq

Ağacların baş-ayaq göyərməsinə.

Alma ağaclarında ağı

Dağdağanlarda qaramıx kollarına tuşlanacaq

Qap-qara gözləriniz.

Və siz

Unutduğunuz kimi

Unudacaqsınız

O ilkin nağılı.

2.

Bir daha çıxmadı o böyük ışıq.

Bir daha görünmədi

Türkmənçay düzənində batan günəş.

Və uzun, ölümcül yuxuya daldı

Gülüstan bağlarında şehli çiçəklər.

Qadınlar saqqız çeynəyir

Və kişilər

Tütün torbasında gizlədirlər azarlarını.

Küləklərin döyəcində

Uzun-uzadı uzanmışdır çanqıllı torpaq.

Və kimsəni maraqlandırmır

Dağılmış maraq incisi

O böyük itgi.

Şəhərlərimiz şişdi

Kəndlərimiz artdı.

Və günü gündən böyüdü

Yurda dağılmış insan kölgəsi.

Qulluğumuza inanmadıq,

Qul bazarlarında

satılmadığımızdan.

Ağac

Barı üstündə satılan tək

satılmışdıq.

Əkilən əkinlərlə

Biçilən biçinlərlə

böyləcə.

Savadsızdır deyə

Qınanmadılar qarayaxalar

Və aydınlarımız gəvşədilər

Yabancı kökdə bitmiş söz alaqların.

Dil

el

yurd

talandılar,

Güz küləklərində talanmış ağac kimi.

Çöldə çalı

Köydə

Qəpik-quruşların cingiltisi oldu insan hörməti.

Ac quşların darı yuxusunda

Tamudan uçmaq qoxusu çəkdilər

Və əlləri döşlərində,

bağrı basıq

Qapı ağzında tapıda durdular dədələr.

Ax,

Tükənmədi

Qurtarmadı

Ürəklərinin yüküş sayqısı.

Azadlıq

Yozumsuz yuxuya döndü.

Şeytan dilində söylənmiş nağıldı,

Qan qoxuyan

göl idi azadlıq.

Susdular

Evlərinin qalın tufarları arxasında,

Susdular

Pulun və mülkün nəmli kölgəsində.

Susdular qadınlarının çadrası altında,

Susdular qorxularında.

Və qorxunun iylənmiş löhməsindən

Uca heykəl yaratdılar,

Qadın heykəli.

Adı dostluq

Adı İran.

Böylə yaşadılar Gülüstanda

Əyinləri çıxarılmış “qəhrəmanlar”

Böylə yaşadılar

Türkəmnçay dağlarında

Soyum-soyum soyulanlar.

Özgürlük,

Hə evdən öldürülmüş bir oğul idi.

Varlılar

Varlarına satdılar qan bahasını,

Yoxsullar

Yoxlarına.

Və böyləcə

Hər kəs öz evində quyladı quylanmaz cəsədi.

Ey hey... sıldırım qayalar!

Sizə

“Anam” deməyə utanmayacam.

Bir gün danışacaqdınız

Sümüklərinizdə qılınc yarasından bitmiş

ardıclardan.

Bir gün danışacaqdınız

O qəhəmanlardan.

3.

Ağaclar yorğun.

Kirli çimənlər üstündə

Bitlənir çəkirtgələr.

Torpağa dirənmiş barsız buludlar.

Görüntüdə boşluq,

Görüntüdə

Görkəmsiz yurd.

Üç bucaq deyil

Dörd bucaq deyil

Ilğım köynəyində

İti sivrilib keçmiş ilan ləpiridir bu yurd.

Nə dünəni

Nə bu günü.

Əyilib tikanlarından öpməkdir

Və yanmış qumlarına dodaq basmaqdır şeirim.

Qısaca tapınmaqdır azadlıq heykəlinə.

Gözlərimi yumuram.

Açılır bağlı qapılar birər-birər.

Birinci qapı.

Darısqal küçələrdə atışma səsi.

Barıt qoxusu,

Üzərlik yuxusu,

Ölüm kölgəsində sönən bayramlar...

Bayraqlar isə

Torpağın öz rəngində.

Qırmızı.

Yaşamaq,

Bütün dərdləriylə

Sonucda ləzzətimiş.

Ərkin yuxusuz gözlərində

Sevinc.

Və xanın dodaqlarında

Şirin təbəssüm.

Ax mənim mehriban yurdum

Ölüm,

Bizi öldürmək üçün nə sarsaq hərbəyimiş.

Yaşa ey uca zirvə.

Yasəmən qoxuyan yanaqlarından öpməkdir

Və sehirli torpağına dodaq basmaqdır yaşam.

Bolluq yağışın yağar

Xoşluq selin axar

Və coşqu alovların yanar dursun anam!

Bu gündən sabaha uzanan umud lağımıymış, insanın gülüş haqqı,

Sevinc payı imiş azadlıq.

Ana dilində oxunan mahnının həyəcanı,

Fəhlənin

Ləzzətlə işdən ayrılmasıymış azadlıq.

Gözlərimi açıram,

İllər kəpənək kimi uçuşur incə.

Gözlərimi yumuram

Bağlanır birinci qapı duman içində.

Atabəy bağı

Namərd tuzağı

Qəfildən gələn güllə,

Titrəşən diz

Sıxışan diş

Və xanın dodaqlarında acı təbəssüm

Ax mənim mehriban yurdum

Ölüm

Bizi öldürmək üçün sarsaq bir hərbə.

Yaşa ey uca zirvə.

Yasəmən qoxuyan yanaqlarından öpməkdir

Və sehirli torpağına dodaq basmaqdır ölüm.

İştə mən burdayam

İştə biz burdayıq

Verdiyimiz halal olsun anam,

Və ulu kölgən kəsilməsin torpağımızdan!

XS
SM
MD
LG