Keçid linkləri

Təcili xəbərlər
2022, 14 Avqust, bazar, Bakı vaxtı 19:41

Məhəmməd Hadi. Maarifə dair


Şükufәzari-әdәb nәfhәbәxşi-vicdandır,

Әdәb çiçәklәrinә gülstan--dәbistandır.

Tәqdir qılın, әhli-vәtәn, işbu mәqali,

Ta kim, olalım zivәri-övrәngi-tәali.

Baziçә zamanı deyil, әdvari-әdәbdir,

Dövri-mәdәniyyәtdir, edәk kәsbi-mәali.

Rüxsarәnüma dilbәri-dilpәrvәri-ürfan,

Afaqi tutub şәşәeyi-hüsnü cәmali.

Par-par yanıyor şәmsi-cahantabi-kәmalat,

Әxz eylәyәlim biz dәxi zәrrati-kәmali.

Hәr millәt edib elmlә ehrazi-mәratib,

Bu sayәdә tәhsil qılıb sәrvәtü mali.

Hәr qovm maariflә bilir kәndi hüququn,

Әlbәttә, hüquq әhli bulur cahü cәlali.

Zәnciri-әsarәtdә yaşar әhli-cәhalәt,

Mәhkumların gün kimi bәsbәlli zәvali.

Elm ilә dәrağuş olunur şahidi-nüsrәt,

Elm ilә zәfәrpәrvәr olub avropali.

Biz dә düzülәk silsileyi-әhli-ülumә--

Öyrәnmәk ilә elm, hünәr, fәnn, mәali.

Tәşkil edәlim «әncümәni-elmü maarif»,

Tәsis qılaq «Darfünün», «Mәktәbi-ali»!

Mәktәb nә demәk? Bәhri-füyuzati-mәani,

Mәktәb nә demәk? Mәdәni-almas, lәali.

Mәktәb nә demәk? Bir ülvi bürci-sәadәt,

Mәktәbdir edәn bәdri-ziyadar hilali.

Mәktәbdir olan mәsdәri-әsrari-tәrәqqi,

Mәktәbdir olan mәtlәi-әnvari-tәali.

Söylәr sizә Hadi: oxuyun, millәti-islam!

Xamәm dә bu yerdә ediyor xәtm mәqali.
XS
SM
MD
LG