Keçid linkləri

Təcili xəbərlər
2023, 29 Sentyabr, Cümə, Bakı vaxtı 21:19

Məhəmməd Hadi. Qələmə


Әla, ey bülbüli-ürfan, vәtәn bağında fәryad et,

Qon övraqi-fünunә, nәğmeyi-milliyyә inşad et.

Cәhalәtlә vәtәn bir leyli-zülmәtnak edir tәşkil,

Zәbani-nurpaşinlә rәhi-ürfanә irşad et.

Qәlәm şükrfәşani-mәrifәtdir, guşi-huş istәr,

Dilәrsәn hәzzyab olmaq şu nәshin dinlә, dәryad et:

Әgәr aqilsәn, olma hirslә dildadeyi-sәrvәt,

Rizayi-hәqqi istәrsәn, ibadullahә imdad et.

Hәmiyyәt düşkünü olma, güşad et xani-ehsanın,

Dili-әrbabi-hacatı kәrәmkaranә dilşad et.

Yapış acizlәrin dәstindәn, ey sәrmәsti-istiğna!

Demә әhli-ğinayәm, baziyi-dövrani dәryad et.

Әgәr istәrsәn adın zibi-tarixi-cahan olsun,

Dirәxti-sayәdar ol, meyvә ver, әn şanlı bir ad et.

Xәzanә üz qoyan növrәstәgani-baği-islamә--

Nәzәr sal, tәrbiyәtbәxş ol, әlindәn cәhlin azad et.

Әgәr amalın iqbali-vәtәndir, urma boş lafi,

Hәzizi-mәskәnәtdәn millәti balayә isad et.

Müavin olmaq ilә zalimә ağlatma mәzlumu,

Sәzayi-rәhmәt olmaq istәr isәn, tәrki-bidad et.

Xuda Quranda «qövmüz-zalimin»ә mәlәnәtxandır,

Dilәrsәn mәğfәrәt hәqdәn, әdalәtpәrvәr ol, dad et.

Könül sındırma, ev yıxma, әziyyәt vermә mәxluqә,

Yıxılmış xanәni mәmur, sınmış könlü abad et.

Dilәrsәn müstәfid olmaq hüquqi-adәmiyyәtdәn,

Ziyayi-elmi dәrdәst eylә, nәfsin elmә mötad et.

Әgәr mәqsudin isә kәsbi-hissiyyati-ruhani,

Bu pәndi-hissәbәxşi qәlblә tәzkar, övrad et.
XS
SM
MD
LG