Keçid linkləri

2024, 14 İyul, bazar, Bakı vaxtı 02:38

Mirzə Ələkbər Sabir. Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi!Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi!

Vaqqıldama bayquş kimi, idbar dilənçi!Bu məclisimiz məclisi-ehsandır əgərçi,

Düzdüklərimiz neməti-əlvandır əgərçi,

Ehsan füqəra kəslərə şayandır əgərçi,

Bir adəti-irsiyyə dəxi var, dilənçi!

Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi!Dövlətliləriz, məqsədimiz eyşü səfadır,

Mehmanlarımız büsbütün ərbabi-qinadır,

Kökdür, yekədir, boynuyoğundur, nücəbadır,

Bəydir, ağadır, ağzı dualı üləmadır,

Bişmişlərimiz min cürə ləzzətli qidadır,

Dikmə gözünü mətbəxə, biar dilənçi!

Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi!Dəxli bizə nə boşda qalıb dəsti-sualın?

Yainki acından mələşir əhlin, əyalın?

Bax, bax, necə çirkindir о mənhus cəmalın!

Hax-tüf üzünə, surəti murdar dilənçi!

Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi!Dövlətli neçin sərf edib öz bəzlü səxasın --

Əyanı qoyub, doydura şəhrin füqərasın?

Töksün görüm allah üzünün şərmü həyasın!

Əl çək yaxamızdan, itil, idbar dilənci!

Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənci!Bir dəfə fəqir olduğunu anla da, zinhar,

Dövlətlilərin bişmişinə olma həvəskar,

Voxsa yeməyə bir zadın, öl, canını qurtar!

Etmə bu qədər bizlərə azar, dilənçi!

Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi!Fəqr əhli qənilərlə mülaqat edə bilməz,

Dövlətliyə insanlığın isbat edə bilməz,

Dövlətli fəqir ilə müsavat edə bilməz,

Nöqsan gətirər şəninə bu kar, dilənçi!

Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi!
XS
SM
MD
LG