Keçid linkləri

Təcili xəbərlər
2022, 20 May, Cümə, Bakı vaxtı 08:25

Mirzə Ələkbər Sabir. İstiqbal bizimdirYetər, canım, çəkil get, etmə çox təbxiri-hürriyyət!
Bizim qazqanda hərgiz oynamaz kəfgiri-hürriyyət!

Hanı, dersən: "Girizandır vətəndən leyli-istibdad"?
Məgər görməzmisən ətrafı tutmuş xeyli-istibdad?
Bu gün İrani yeksər qaplamışdır seyli-istibdad?
Yazıq! Ölçməkdədir xuni-cəhanı geyli-istibdad,
Hələ Təbrizdə var iştəhayi-meyli-istibdad!
Yetər, canım, çəkil get, etmə çox təbxiri-hürriyyət!
Bizim qazğanda hərgiz oynamaz kəfgiri-hürriyyət!

Demə: "Tiği-rəşadət xiyrəsazi-çeşmi-imkandır"!
De kim: təkfir üçün tiği-zəban hər yerdə bürrandır!
Deyən kafir müsəlmana sanır kəndi müsəlmandır;
Bu gün həq söyləyən hər kəs olursa küfrə şayandır;
Gözəl bir əsrdir: qəhti-şüurü əqlü irfandır!
Yetər, canım, çəkil get, etmə çox təxbiri-hürriyyət!
Bizim qazqanda hərgiz oynamaz kəfgiri-hürriyyət!

"Mücahid qalxızıb, dersən, şükuhin mülki-İranın" --
Buna təmkin edərmi çakəranı şahi-İranın?
Buna razı olurmu qeyrəti, namusu əyanın?
Bu yol bir şanlı qurbangah dır insafın, imanın!
Nə iman vəqtidir?! Ancaq gözət xeyrin cibişdanın!
Yetər, canım, çəkil get, etmə çox təbxiri-hürriyyət!
Bizim qazqanda hərgiz oynamaz kəfgiri-hürriyyət!

Əvət, "səhrayi-İran doğrudan bir odlu meydandır",
Fəqət ol odlu meydanda duran bir şiri-ğərrandır,
Vəli, min hiyləgər, tülküsifət hər yan nümayandır,
Yatıb iranlılar, nagah görərlər ölkə virandır,
Hələ qoy söyləsinlər də -- mücahid namüsəlmandır,
Hələ qoy eyləsinlər büsbütün təkfiri-hürriyyət!
Desinlər də --bizə lazım deyil təmiri-hürriyyət!
XS
SM
MD
LG