Keçid linkləri

Təcili xəbərlər
2023, 31 Mart, Cümə, Bakı vaxtı 14:03

Rəhman Əlizadə. Deyimlər


Rəhman Əlizadə

- D E Y İ M L Ə R

§ İnsan özünün yaratdığını onun özünü yaradandan çox sevir.

§ Adam düşünməyi bacarmayanda qarınqulu olur.

§ Nadanlara hökmən Allah xofu lazımdır.

§ Dilənmək istəyənlərə imamların adlarını əzbərləmək vacib deyil.

§ Şah olub təlxəklik etməkdənsə, şahlara layiq təlxək olmaq yaxşıdır.

§ Xacə olub yüz gözəl-göyçək arvada göz qoymaqdansa, kişi olub bir çolaq arvadla yatmaq məsləhətdir.

§ Süpürgəni zir-zibildən düzəldib zir-zibili də süpürürlər onunla.

§ İtlər zəncirdə bəxtiyardılar.

§ Kişilərin gələcəyi qadınların qucaqlarındadır.

§ Şairlər gecələr gözəlləşirlər.

§ Mürdəşiri də yuyan tapılar.

§ Hər bir insan öz xislətinin şairidir.

§ Kora dedilər: “Hər yan zülmətdir.” Kor dedi: “Gözüm aydın!”

§ O dərəcədə eşşəkdir ki, noxtasını yeyib, palanını hədiyyə verib.

§ Vicdanını qəpik-quruşa satma, yaman gündə lazımın olar.

§ Dolayı yolla haqq qazanan doğru, oğrudan bədtərdir.

§ Arzulamaq-inanmaqdır.

§ Satqınları satmazlar, məhv edərlər.

§ Vicdanına, şərəfinə görə təltif, tərif umanla-vicdansız, şərəfsiz arasında fərq yoxdur.

§ Quyruq bulamağın axırı adam qapmaqdır.

§ Alçağa heç vaxt pislik etmə, o bu pislikdən yüksələ bilər.

§ Allaha bəndəlik et, bəndəyə allahlıq etmə.

§ Kişinin zövqünü onun qanuni arvadı yox, məşuqəsi təyin edir.

§ Əsil kişilər üçün yaşamaq həmişə ölümdən əziyyətli olub.

§ Eşşəyin yük altında nələr çəkdiyini öyrənməkçün noxtalanıb palanlanmaq müdriklik yox, ikiqat eşşəklikdir.

§ Sevmək-məsuliyyət daşımaqdır.

§ Heç bir müsibət insanın xislətini dəyişdirə bilməz.

§ Qoyunlarçın çobanın ağıllı, ağılsız, rəhmli, rəhmsiz olmasının təfavütü yoxdur.

§ Dəyyus da vətəndaşdır, şortu da, amma heç biriylə yoldaş olma.

§ Ən ağıllı qadın belə kişi üçün soyunanda ağlını itirir.

§ Ağıllı adamlara güruhun içində dəli kimi baxırlar.

§ Uzunqulaqlara qəzəl oxumağın ənamı ya anqırtı olar, ya da şıllaq.

§ Sənin olmayanı götürmə! O ki, sənindir-ondan da imtina etməyi bacar, çünki əslində heç nə sənin deyil, heç sən özün də!!!

§ Xalqa ən böyük xidmət - öz peşəni mükəmməl bilmək və peşədə vicdanla çalışmaqdır.

§ İncəsənət sənə xəyanət etməyə hazır olan gözəl və işvəkar bir qadındır ki, başqasının qoynuna atılmaqçın sənin ən xırda xəyanətinə bənddir.

§ Müdrik adamlar bu dünyaya mafənin içindən baxırlar.

§ Ölüm mən yaşda, mənim boyda, mən ağırlıqdadır.

§ Xoşbəxt o adamdır ki, başı öz iş-gücünə elə qarışıb ki, xoşbəxtlik barədə düşünməyə vaxtı yoxdur.

§ Xeyirxahlığın bənövşətək boynu bükük, ömrü qısadır. Bədxahlıq-qara qarğadır, adamın özündən də çox yaşayır.

§ Vücudumuz daima ruhumuzun aşkarlığına qılaf olub. Müdrik adam ruhunun bu qılafdan azad olunmasını ölümün öhdəsinə atmamalıdır, diriykən özü bu qılafı parça-parça etməlidir.

§ Xeyirxah adam Şərə qalib gəlmək istəyirsə daha da xeyirxah olmalıdır.

§ Əsil şairdə üç cəhət var: 1. Don Juan, 2. Hamlet, 3. Don Kixot.

§ Çalış öldürməyəsən dəcəl, məsum cocuğu öz ruhunun bətnində.

§ Hər bir cocuğda gələcəyin gənci, yaşlısı və ahılı yaşadığıtək, hər qocada da keçmişin gənci və cocuğu ömür sürür.

§ Bəd əməllərdən başın ayrılanda ani də olsa qəlbinə nəzər sal, bəlkə insaf, iman toxumları görə bildin; gördünsə - çalış onlar cücərib, şüylənsinlər, çiçəklənsinlər.

§ İnsan mənəviyyatında və əxlaqında heç bir hüdud yoxdur; - yəni müdrikliyin, doğruluğun həddi olmadığıtək cahillik və əyriliyin, nadürüstlüyün də sahili görünməzdir.

§ Rəbbinə qovuşmaq üçün İsa Məsih çarmıxa çəkilməsəydi, Məhəmməd peyğəmbərin risaləti, Həzrəti Əlinin Rəşadəti, İmam Hüseynin şəhadəti olmasaydı, bu dünya qara qəpiyə dəyməzdi.

§ Kamil insan üçün özündən aşağı, özündən yuxarı insan yoxdur...

Kamil insan üçün özündən aşağı qəbr evi, torpağın altı, özündən yuxarı isə Allahın dərgahıdır...

§ Məncə - heç vaxt uduzmayan ən amansız oyunçu-torpaqdır, nəhayətdə hamımızı kamına çəkib udur.

§ Satqınlığın mükafatını alan-ölənəcən satqın, məğrurluğun fərəhini duyan isə qiyamətədək məğrur qalacaq.

§ Hər şey bu saat, bu dəqiqə baş verəcək-sədaqət də, satqınlıq da, cəsarət də, qorxaqlıq da-ölüm də! Bu saat, bu dəqiqə - yüz idən sonra da-bu saat, bu dəqiqə olacaq!

§ Dünyada ən böyük günah (hərgah özünü mömün sanırsansa)-murdar adamı sevindirib-səni ən çox istəyən mömünü pərt etməkdir.

§ Az.dramanı nə Cəbrayıl, nə Mikayıl, nə də İsrafil İsrafilov düzəldə bilər, - ora Əzrayıl lazımdır.

§ Satqınlığın irisi, xırdası olmur.

§ Ölənədək hər şey ola bilər...

Öləndən sonra?..

Hə, öləndən sonra rəhmət və lənət...

§ Allahdan savayı – hər şey, hər şey, ötəri görüntüdür. Hər şey, hətta Misir ehramları da ötəridir. Əbədi var olan, gözə görünməyən, həmişə görünən Allahdır – təəssüf ki, insanlar onu görmürlər.

XS
SM
MD
LG