Keçid linkləri

Təcili xəbərlər
2023, 09 İyun, Cümə, Bakı vaxtı 05:46

Rəhman Əlizadə. Şeirləri


Rəhman Əlizadə

- Rəhman Əlizadə

Şeirlər

Ocağın üstündə səs salır çaydan,

Qaynamaq istəyir,

Qaynayacaqdır.

Sərin xəyallarım qayıdıb Aydan,

Çaylamaq istəyir,

Çaylayacaqdır.

v

Qınından sıyrılıb

Par-par parladı

Lovğa buludların

Bom-boz ədasından

Cəzana gəlmiş

Qəzəbli şimşəyin

Gümüş tiyəsi.

Qorxdular, saraldılar,

Göyərdilər, qaraldılar,

Hönkür-hönkür ağladılar

Bir qırpımda buludlar.

Narın-narın,

Gildir-gildir,

Büllur-büllur

Dərd tökdülər

Gözlərindən buludlar.

Damla-damla,

Sərin-sərin

Zümrüd oldu

Qəzəbləri, nifrətləri,

Heyrətləri buludların.

v

Ürəyimin zarını

Çəkib təzə küpərmiş

Cavan tut ağacına,

Həvəsimi kökləyib

Tarım, sarı simlərdə,

Gözlərim nəmli-nəmli

Nə şən, nə də çox həzin

Nəğmə deyirəm sizə...

Çalışmıram soxulum

Zor ilə qəlbinizə,

Çalışmıram hissimi

Köçürüm hissinizə,

Çalışmıram əqlimi

Nəqş edim əqlinizə...

Nə şən, nə də çox həzin

Nəğmə deyirəm sizə,

Nəğmə deyirəm sizə...

Nəğməm şəffaf, şipşirin

Ətirli ağ tut kimi

Isti yay günlərində

Yanğınızı söndürər,

Köksünüzü yaşamaq

Eşqiylə döyündürər...

Nə şən, nə də çox həzin

Nəğmə deyirəm sizə,

Nəğmə deyirəm sizə...

v (Ömər Xəyyama)

Ağzı sınıq qırmızı küp

Qarnını verib qabağa

Baxır bəxtəvər-bəxtəvər mənə,

Qırmızı yarpaq açmış

Nar ağacının budaqlarının arxasından.

Baxıram qırmızı küpə,

Yaşıl otların arasında

Saralan qabsındıranlara,

Baharlı səmaya,

Qırmızı yarpaqlara...

Məndən sonra da kimsə

Eynilə beləcə baxacaq

Baxdıqlarıma, bir də

Vaxtı ilə şeirlər yazan,

Gözəllərin dodaqlarından mey içən

Təp-təzə qırmızı küpə.

v

Gözlərimi yumdum,-

Süzülsün qaranlıqdan

Nurlu misralarım

Yalqızlığıma.

Gözlərimi açdım;

Gördüm mürgüləyir

Qaranlıqda mənim kimi

Adamlar.

Çığırdım, fəryad etdim:

-Çıx ey günəş!

Işıqlandır bu aləmi-bağırdım!

Qəbristanlıqda diksinib qalxdı

Məzarlardan

Əcdadımın sümükləri.

Şaqqıldayıb, ağladılar,

Çürümüş həsrətlərini

Bayraq kimi sancdılar

Qaranlığın günbəzinə,

Öyüd verdilər mənə:

-Sev bala! Sevginən!

Alışıb kül olginən!

Qoy nurla dolsun qaranlıq

Aləmlə bizim qəbrimiz!..

v

Hardasan ey lamançlı Don Kixot?!

Sadiq silahdaşıyanın

Sançonu da götür gəl Mərdəkana!

Gəl qoşulaq bir-birimizə,

Mən də təkəm...

Gəl birgə axtaraq

Gözəl Dulsineyanı...

Bizdən bir məhəllə yuxarıda

Bir yabı var,

Mən də atılıb minərəm birtəhər bu yabının tərkinə...

Beli davam gətirər.

Çaparıq kənd boyu belədən-belə...

Gəl ey dostum Don Kixot,

Qəribsəmişəm burda...

Adamlar nağılsız, macərasız

Yaşayırlar...

Gəl macərayla, nağılla

Bəzəyək bu dünyanı.

v (Ramiz Rövşənə)

Şair olmaq istəyirəm,

Şair olmadığım çağlardakıtək;

Istəyirəm vəcdə gəlim,

Heyrətlənim, ləzzət alım

Gördüklərimdən,-

Qafiyəsiz, məzmunsuz, biçimsiz!

Istəyirəm, bu dünyanın

Mənasını

Gözəllərin şaqraq,

Ədəbsiz, asudə qəhqəhələrində

Görüm.

Istəyirəm ürəyimin ağrısını,

Sancısını,

Ömrümün, zəqqumunu, acısını

Alay-alay

Qarışqalar yay vaxtında

Yuvalarına daşısınlar-

Qışda yeyib can bəsləməkçün.

Şair olmaq istəyirəm,

Yanılmaqçın, aldanmaqçın,

Gecə-gündüz öz komamda

Xəyallarımın tonqalında

Yanmaqçın.

v

Gecənin son nəfəsidir...

Bir azdan dan söküləcək,

Qaranlıq çəkiləcək...

Quşlar civildəşib həşir salacaq.

Sərçələr içəcək yaşıl yarpaqlardan

Gecənin göz yaşlarını.

Gecənin dişləri tökülüb,

Səhərin beli bükülüb...

Nə gecəyə ümidim var,

Nə də səhərə.

Paxıllığım tutur

Inamla, ümidlə civildəşən

Xırdaca sərçələrə.

v

Qəlbimin ilməsindən

Boylandım ruhumun

Itimli-azımlı döngələrinə.

Gördüm bir səfeh oturub

Al günəşin altında

Ayaqyalın, başıaçıq.

Soruşdum: - Kimsən, burda nə edirsən?

Dedi: - Amandır, bərkdən danışma!

Izin ver, gizlənim ruhunda

Rişxəndcil, lağlağı, kobud adamlardan.

Sənallah, düymələ qəlbini,

Yoxsa harınlar şənlənmək üçün

Ilməyə keçirər azadlığımı.

Düyməni keçirdim ilməyə,

Düymələdim qəlbimi,

Yaşatmaqçın ruhumda daldalanan

Ayaqyalın, başıaçıq səfehi.

v

Mavi kasada buğlanırdı Ay...

Əlləri qoltuqlarında

Saçlarıyla qoruyub bəkarətlərini

Fələkdən övlad istəyirdilər

Sonsuz söyüdlər.

Qısılmışdıq bir-birimizə

Buğlanan Aydan,

Qısır söyüdlərdən,

Övlad arzusundan,

Tamam xəbərsiz.

Istədim şeir yazam...

Nə qələm var idi,

Nə də ağ kağız,

Nə məndə, nə səndə,

Nə də yan-yövrəmizdə.

Dodaqlarım yazdı dodaqlarına

Sonsuz şeiriyyətin

Bir misrasını...

v

Sənə qədər sevgilərim

Arzu idi, xəyal idi.

Uydurduğum şeirlərim

Öz gözümə,

Öz özümə

Sorğu idi, sual idi.

Sənə qədər duyğularım

Uyğu idi, yuxu idi,

Sənə qədər yuxularım, uyğularım

Öz gözümdə,

Öz-özümdə

Cəbr idi, qorxu idi.

Indi sənə, yoluxmuşam,

Ömürbillah doluxmuşam,

Sənə qədər

Sevgilərimi,

Şeirlərimi,

Duyğularımı,

Uyğularımı,

Yuxularımı,

Qorxularımı

Tövbə edib

Məhəbbət dini bulmuşam,

Mən-Sən olub yox olmuşam.

v

Ey mənim məsuməm,

Mənim mömünəm,

Kaş səni müşrüklərin,

Kafərlərin əlindən

Alıb aparaydım

Kərbəla çölünə -

Imanımızın xeyməsində

Sevəydim səni

Qiyamətəcən.

v

Mən tələsdim...

Yaman tələsdim...

Tələsib tez gəldim...

Çox tez gəldim...

Sən yubandın...

Yaman yubandın...

Yubanıb gecikdin...

Çox-çox gecikdin...

Səni gözləməkdən yoruldum...

Tez gəldiyimçün

Tez də gedəcəyəm...

Gəlib görməyəcəksən məni...

Amma gözləyəcəksən...

Həmişə gözləyəcəksən...

Nə mən suçluyam tələsməyimdə,

Nə sən günahkarsan yubanmağında...

Eh...

Kaş bir vaxtda gələydik

Sən də,

Mən də

Dünya adlanan-görüşümüzə.

XS
SM
MD
LG