Keçid linkləri

2024, 18 May, şənbə, Bakı vaxtı 23:50

Naxçıvanda 40 km uzunluğunda kanalizasiya xətti çəkilib


-

Tənqidi jurnalistikadan, müxtəlif fikirləri əks etdirən məqalələrdən, debat və müzakirələrdən təngə gəlmisinizsə, «Şərq qapısı» qəzetini oxuyun!


Sayı: 24 (20.429) 7 fevral 2012


MİLLİ DƏYƏRLƏRİN QORUNUB İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN ADI İLƏ BAĞLIDIR

...Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev deyirdi: «Bizim vətəndaşlıq borcumuz milli-mənəvi dəyərlərimizə, doğma torpağımıza, doğma ana dilimizə, böyük və zəngin tariximizə, millətimizə sadiq olmaqdan ibarətdir».

...Ümummilli lider Heydər Əliyev milli ruhu qorumağın, inkişaf etdirməyin və yeni nəsillərə çatdırmağın ən yüksək formasını milli dövlətçilikdə görürdü.

...Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev hər bir kəsi öz mənafeyindən daha çox xalqın mənafeyini, dövlətin ümummilli siyasi və iqtisadi mənafelərini qorumağa çalışırdı.

...Bu baxımdan dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev dəfələrlə qeyd edirdi ki, Azərbaycan xalqının milli mədəniyyətinin və dəyərlərinin gələcək inkişafı baxımından böyük perspektivləri vardır.

...Azərbaycan xalqının böyük oğlu Heydər Əliyevin milli ideologiyanın ən mühüm istiqamətlərindən və komponentlərindən biri kimi qiymətləndirdiyi milli dəyərlər özü də mürəkkəb daxili struktura malikdir. Ulu öndərimiz milli dəyərlərin üç tərkib hissəsini qeyd edir, dil, adət - ənənə və milli mentalitetin rolunu xüsusi qiymətləndirirdi.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev milli dəyərlərimizin öyrənilməsini, qorunub – saxlanılmasını, inkişaf etdirilməsini əsas vəzifələrdən biri kimi irəli sürür.
Heç bir dövlət başçısı, heç bir siyasi lider quruculuğu və idarəçiliyi ilə yanaşı, milli ideologiyanın mühüm və əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, bu sahədə yeni mükəmməl elmi konsepsiyanın yaradılması, onun həyata keçirilməsi sahəsində ulu öndərimiz Heydər Əliyev qədər şəxsi əzmkarlıq göstərməmişdir.

ƏHALİNİN ƏRZAQ MƏHSULLARI İLƏ ETİBARLI TƏMİNATI MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏRKİB HİSSƏSİDİR

...1 yanvar 2012-ci il tarixə 40,6 kilometr uzunluğunda kanalizasiya, 34.2 kilometr uzunluğuna içməli su xətlərinin çəkilişi başa çatdırılmışdır.

78 min 982 abonent mavi yanacaqla təmin edilmişdir. Aliyədə bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir.

Muxtar respublika əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər sırasında əsas ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət edilməsi mühüm yer tutur. Bu məqsədlə yüksək maddi – texniki bazaya və kadr potensialına malik müasir tipli laboratoriyalar yaradılmışdır. Həmin laboratoriyalarda ərzaq məhsullarının keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərinin milli və beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun olaraq müayinələri aparılır. Təkcə 2011-ci ildə «İstehlak Mallarının Ekspertiza Bürosu» MMC - nin laboratoriyasında 1692 halda idxal, 3379 halda yerli istehsal mallarından nümunələr götürərək təhlil edilmişdir.

DİGƏR MƏQALƏ BAŞLIQLARI:


- Qısa ömürlə sənətin zirvəsinə ucalan rəssam
- Xıdır Nəbi mərasimi Naxçıvanda necə qeyd olunur?
- Sərbəst güləş üzrə yarış
- Təhsil ocağı təhvilə hazırdır
XS
SM
MD
LG