Keçid linkləri

2024, 28 May, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 06:18

2009-cu il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 177 000,0 min manat, xərcləri 12 355 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 11 697 830,2 min manat, yerli gəlirləri 479 169,8 min manat və mərkəzləşdirilmiş xərcləri 11 095 178,5 min manat, yerli xərcləri 1 259 821,5 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulur:

(min manatla)

Gəlirlərin mənbələri

Dövlət
büdcəsinin
gəlirləri

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

900 000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 214 000,0

2.3.

Əlavə dəyər vergisi

2 295 000,0

2.3.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

900 000,0

2.4.

Aksiz

485 000,0

2.4.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksiz

93 000,0

2.5.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

135 000,0

2.6.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

35 000,0

2.7.

Yol vergisi

36 300,0

2.7.1.

xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

4 300,0

2.8.

Mədən vergisi

137 000,0

2.9.

Sadələşdirilmi vergi

78 000,0

2.10

Gömrük rüsumları

302 700,0

2.11

Dövlət rüsumu

60 000,0

2.12.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

4 000,0

2.13.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

4 700,0

2.14.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən daxilolmalar

355 500,0

2.15.

Xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmi kreditlər üzrə daxilolmalar

262,7

2.16.

Səhmlərində dövlətin payı olan banklardan və digər kredit təşkilatlarından alınan dividendlər

46 180,0

2.17.

Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar

1 606,5

2.18.

Qeyri-maliyyə dövlət müəssisələrindən alınan dividendlər

1 000,0

2.19.

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar

4 915 000,0

2.20.

Büdcədən verilmi kreditlər üzrə daxilolmalar

5 626,9

2.21.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə əsas və təkrar borcalan hüquqi şəxslər arasında bağlanmış təkrar müqavilələr və kreditlərin istifadəsi ilə əlaqədar vasitəçi (agent) banklarla bağlanan müqavilələr üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar

2 923,9

2.22.

Aksiz markalarının satışından daxilolmalar

2 500,0

2.23.

Ciddi hesabat blanklarının satışından daxilolmalar

200,0

2.24.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

137 000,0

2.25.

Vahid xəzinə hesabının qalığının (sərbəst qalığın)idarəetməyə verilməsindən daxilolmalar

10 000,0

2.26.

Vergi olmayan sair gəlirlər

12 500,0

Maddə 3. Müəyyən edilsin ki, "Avtomobil Yolları" Məqsədli Büdcə Fondu və "Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu" dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:

3.1.

"Avtomobil Yolları" Məqsədli Büdcə Fondu

145 000,0

3.1.1.

Yolvergisi

36 300,0

3.1.2.

Mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələdirilmi vergi

11 500,0

3.1.3.

İdxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər

55 000,0

3.1.4.

İdxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu

31 700,0

3.1.5.

Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

3 500,0

3.1.6.

Nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların illik texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

7 000,0

3.2.

"Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu"

50 000,0

3.2.1.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə əsas və təkrar borcalan hüquqi şəxslər arasında bağlanmış təkrar müqavilələr və kreditlərin istifadəsi ilə əlaqədar vasitəçi (agent) banklarla bağlanan müqavilələr üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar

2 923,9

3.2.2.

"Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.21-ci, 2.24-cü və 3.1.1.-3.1.6-cı maddələrində nəzərdə tutulan daxilolmalar istisna olmaqla, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrılan vəsait

47 076.1

Maddə 4. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş vergi dərəcələrinə uyğun olaraq hesablanır.

Maddə 5. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulsun.

Maddə 6. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələrdən göstərilən normativlər üzrə ayırmalar hesabına formalaşır:

6.1.

Bakı şəhəri üzrə gəlirlərdən ("Avtomobil Yolları" Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa)

97,79 faiz

6.2.

Aşağıdakı mənbələr üzrə daxilolmalardan:
Gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi və aksiz (Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən toplanılanlardan başqa), dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar, xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan banklardan və digər kredit təşkilatlarından alınan dividendlər, Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar, qeyri-maliyyə dövlət müəssisələrindən alınan dividendlər, Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar, aksiz markalarının satışından daxilolmalar, ciddi hesabat blanklarının satışından daxilolmalar, dövlət büdcəsindən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə əsas və təkrar borcalan hüquqi şəxslər arasında bağlanmış təkrar müqavilələr və kreditlərin istifadəsi ilə əlaqədar vasitəçi (agent) banklarla bağlanan müqavilələr üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyələşən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar,Vahid xəzinə hesabının qalığının (sərbəst qalığın) idarəetməyə edilməsindən daxilolmalar, "Avtomobil Yolları" Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri

100,0 faiz

Maddə 7. Şəhər və rayonların yerli gəlirlərinə aşağıdakılar verilir:

7.1. Bakı şəhəri üzrə "Avtomobil Yolları" Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən və yerli xərclərdən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar daxilolmalarından başqa gəlirlərin 2,21 faizi;

7.2. Digər şəhər və rayonlar üzrə ("Avtomobil Yolları" Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa) gəlirlərin 100 faizi.

Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir.

Göstəricilər

Məbləğ
(manatla)

8.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

976.959.195,0

8.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri

335.583.646,0

8.1.2.

beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri

22.614.117,0

8.1.3.

elm xərcləri

106.170.348,0

8.1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

39.151.769,0

8.1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

227.226.815,0

8.1.6.

yerli (bələdiyyə) büdcələrə verilən dotasiya

3.500.000,0

8.1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

242.712.500,0

8.2.

Müdafiə

1.205.520.400,0

8.2.1.

müdafiə qüvvələri

1.115.948.395,0

8.2.2.

milli təhlükəsizlik müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi

84.561.814,0

8.2.3.

tədqiqatlar

2.633.993,0

8.2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

2.376.198,0

8.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq

680.257.560,0

8.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

43.364.447,0

8.3.2.

hüquq-mühafizə

596.016.866,0

8.3.3.

prokurorluq

40.333.796,0

8.3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

542.451,0

8.4.

Təhsil

1.353.051.543,0

8.4.1.

məktəbəqədər və ibtidai təhsil

89.500.100,0

8.4.2.

natamam və orta təhsil

765.983.567,0

8.4.3.

internat və xüsusi məktəblər

48.886.240,0

8.4.4.

texniki-peşə məktəbləri və liseylər

63.995.453,0

8.4.5.

ali təhsil

143.045.114,0

8.4.6.

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4.178.171,0

8.4.7.

təhsil sahəsində digər xidmətlər

237.462.898,0

8.5.

Səhiyyə

509.602.124,0

8.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

70.907.193,0

8.5.2.

xəstəxanalar

248.036.822,0

8.5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

9.072.754,0

8.5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

3.223.625,0

8.5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

178.361.730,0

8.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

1.134.433.170,0

8.6.1.

sosial müdafiə xərcləri

1.117.511.719,0

8.6.1.1.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert)

495.000.000,0

8.6.2.

sosial təminat xərcləri

16.921.451,0

8.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

173.662.195,0

8.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

97.457.341,0

8.7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

47.839.757,0

8.7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

25.635.787,0

8.7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

2.729.310,0

8.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

210.875.726,0

8.8.1.

mənzil təsərrüfatı

16.624.757,0

8.8.2.

kommunal təsərrüfatı

190.759.970,0

8.8.3.

su təsərrüfatı

3.054.066,0

8.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

436.933,0

8.9.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

408.858.557,0

8.9.1.

kənd təsərrüfatı

388.224.389,0

8.9.2.

meşə təsərrüfatı

9.141.331,0

8.9.3.

balıqçılıq və ovçuluq

2.011.640,0

8.9.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

2.753.676,0

8.9.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

6.727.521,0

8.10.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

4.733.635.909,0

8.10.1.

tikinti

4.719.994.600,0

8.10.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

4.717.994.600,0

8.10.2.

faydalı qazıntılar

13.641.309,0

8.11.

Nəqliyyat və rabitə

79.059.106,0

8.11.1.

nəqliyyat

76.345.395,0

8.11.2.

rabitə

2.713.711,0

8.12.

İqtisadi fəaliyyət

156.021.904,0

8.12.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

37.500.000,0

8.12.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

14.147.604,0

8.12.3.

çoxsahəli inkişaf layihələri

104.374.300,0

8.13.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

733.062.611,0

8.13.1.

məqsədli büdcə fondları

195.000.000,0

8.13.1.1.

"Avtomobil Yolları" Məqsədli Büdcə Fondu "Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat

145.000.000,0

8.13.1.2.

Fondu"

50.000.000,0

8.13.2.

ehtiyat fondları

290.000.000,0

8.13.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

180.000.000,0

8.13.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

110.000.000,0

8.13.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

248.062.611,0

Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin xərclərinin 6 652,9 mln. manatı cari xərclər, 5 612,0 mln. manatı əsaslı xərclər, 90,1 mln. manatı kreditlərə xidmətlə bağlı xərclərdir.

Maddə 10. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.

Maddə 11. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 5.750.000.000,0 manat, o cümlədən şəhər və rayonların yerli gəlirlərinə aid olan məbləğ 475.655.698,0 manat, "Avtomobil Yolları" Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ 54.000.000,0 manat, yerli xərcləri 1.256.307.360,0 manat olmaqla, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsait 780.651.662,0 manat təsdiq edilsin.

Həmin şəhər və rayonların yerli xərclərindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar gəlirləri 3.514.100,0 manat, xərcləri 3.514.100,0 manat təsdiq edilsin.

(manatla)

Şəhər və rayonların adı

Gəlirlər

Gəlirlər

Gəlirlər

Xərclər

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləş-dirilmiş xərclərdən ayrılan vəsait

Cəmi

o cümlədən

o cümlədən

Şəhər və rayonların yerli gəlirlərinə aid olan məbləğ

«Avtomobil Yolları» Məqsədli Büdcə Fonduna
aid olan məbləğ

Şəhərlər:

1.

Bakı

5 375 561 000

117 976 898

37 239 800

117 976 898

2.

Yevlax

8 300 000

7 798 100

501 900

19 799 682

12 001 582

3.

Gəncə

34 200 000

33 177 800

1 022 200

51 541 305

18 363 505

4.

Lənkəran

16 308 000

15 813 000

495 000

28 685 622

12 872 622

5.

Mingəçevir

6 750 000

6 467 000

283 000

25 274 211

18 807 211

6.

Naftalan

800 000

773 300

26 700

2 850 975

2 077 675

7.

Sumqayıt

36 300 000

34 930 400

1 369 600

59 636 967

24 706 567

8.

Xankəndi

9.

Şəki

11 150 000

10 802 400

347 600

32 092 624

21 290 224

10.

Şirvan

7 380 000

7 185 900

194 100

14 645 772

7 459 872

Rayonlar:

11.

Abşeron

22 600 000

16 531 600

6 068 400

21 010 500

4 478 900

12.

Ağdam

5 582 000

5 516 000

66 000

33 994 588

28 478 588

13.

Ağdaş

4 050 000

3 928 000

122 000

16 374 814

12 446 814

14.

Ağstafa

5 400 000

5 278 400

121 600

14 890 433

9 612 033

15.

Ağsu

2 880 000

2 767 100

112 900

11 942 999

9 175 899

16.

Ağcabədi

4 678 000

4 523 600

154 400

19 917 407

15 393 807

17.

Astara

4 140 000

4 018 000

122 000

15 789 759

11 771 759

18.

Balakən

3 480 000

3 333 100

146 900

13 876 733

10 543 633

19.

Beyləqan

3 516 000

3 416 000

100 000

14 339 637

10 923 637

20.

Bərdə

7 800 000

7 582 700

217 300

25 337 245

17 754 545

21.

Biləsuvar

4 106 000

4 008 000

98 000

12 983 572

8 975 572

22.

Qazax

5 300 000

5 131 700

168 300

17 470 883

12 339 183

23.

Qax

2 774 000

2 695 700

78 300

14 462 870

11 767 170

24.

Qəbələ

6 720 000

6 575 000

145 000

16 532 069

9 957 069

25.

Qobustan

2 200 000

2 127 400

72 600

7 051 953

4 924 553

26.

Quba

8 300 000

8 010 100

289 900

24 264 443

16 254 343

27.

Qubadlı

1 268 000

1 179 200

88 800

9 483 257

8 304 057

28.

Qusar

4 230 000

4 044 600

185 400

16 691 487

12 646 887

29.

Dakəsən

2 900 000

2 839 700

60 300

10 476 406

7 636 706

30.

Dəvəçi

3 200 000

3 146 400

53 600

9 974 135

6 827 735

31.

Zaqatala

6 486 000

6 257 900

228 100

20 962 056

14 704 156

32.

Zəngilan

601 000

578 900

22 100

7 475 346

6 896 446

33.

Zərdab

2 300 000

2 242 500

57 500

12 318 291

10 075 791

34.

İmişli

6 400 000

6 291 000

109 000

17 322 980

11 031 980

35.

İsmayıllı

4 400 000

4 267 200

132 800

16 935 687

12 668 487

36.

Yardımlı

1 584 000

1 556 600

27 400

11 659 563

`0 102 963

37.

Kəlbəcər

860 000

813 100

46 900

16 313 094

15 499 994

38.

Kürdəmir

4 930 000

4 784 500

145 500

14 861 549

10 077 049

39.

Gədəbəy

3 700 000

3 608 200

91 800

22 152 103

18 543 903

40.

Goranboy

4 000 000

3 842 900

157 100

22 193 784

18 350 884

41.

Göyçay

5 510 000

5 369 300

140 700

18 643 594

13 274 294

42.

Göygöl

4 195 000

4 074 000

121 000

12 365 533

8 291 533

43.

Laçın

2 221 000

2 177 800

43 200

20 336 073

18 158 273

44.

Lerik

1 850 000

1 803 300

46 700

15 220 209

13 416 909

45.

Masallı

8 000 000

7 761 600

238 400

22 805 421

15 043 821

46.

Neftçala

4 150 000

4 051 200

98 800

14 019 828

9 968 628

47.

Oğuz

1 900 000

1 842 400

57 600

9 639 905

7 797 505

48.

Saatlı

5 500 000

5 452 500

47 500

14 438 457

8 985 957

49.

Sabirabad

6 880 000

6 744 500

135 500

22 751 164

16 006 664

50.

Salyan

6 900 000

6 735 900

164 100

20 828 912

14 093 012

51.

Samux

2 500 000

2 409 700

90 300

10 231 284

7 821 584

52.

Siyəzən

2 826 000

2 771 200

54 800

6 787 986

4 016 786

53.

Tərtər

3 160 000

3 100 600

59 400

15 505 084

12 404 484

54.

Tovuz

8 000 000

7 744 600

255 400 29

485 867

21 741 267

55.

Ucar

2 830 000

2 723 800

106 200

12 751 291

10 027 491

56.

Füzuli

5 480 000

5 411 600

68 400

22 904 601

17 493 001

57.

Xaçmaz

9 700 000

9 315 800

384 200

25 306 675

15 990 875

58.

Xocavənd

568 000

556 400

11 600 4

498 266

3 941 866

59.

Xocalı

200 000

185 700

14 300

2 777 234

2 591 534

60.

Xızı

1 368 000

1 356 100

11 900

4 955 669

3 599 569

61.

Hacıqabul

3 454 000

3 345 400

108 600

10 064 475

6 719 075

62.

Cəbrayıl

654 000

596 500

57 500

11 848 961

11 252 461

63.

Cəlilabad

7 600 000

7 375 900

224 100

29 649 835

22 273 935

64.

Şamaxı

8 050 000

7 924 600

125 400

18 496 038

10 571 438

65.

Şəmkir

8 320 000

7 962 800

357 200

32 363 935

24 401 135

66.

Şuşa

1 050 000

1 042 600

7 400

6 067 364

5 024 764

Cəmi:

5 750 000 000

475 655 698

54 000 000

1 256 307 360

780 651 662

Maddə 12. Dövlət büdcəsindən veriləcək büdcə ssudasının həcmi 6 600,0 min manat təsdiq edilsin.

Maddə 13. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu ildə dövlət daxili və xarici borcları üzrə ödəniş məbləğləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin.

(manatla)

13.1.

Daxili dövlət borcu üzrə

28.314.246,0

13.1.1.

faiz ödəniləri

28.314.246,0

13.2.

Xarici dövlət borcu üzrə

198.912.569,0

13.2.1.

faiz ödəniləri

108.500.894,0

13.2.2.

əsas borc üzrə ödənilər

90.411.675,0

Maddə 14. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu ildə daxili dövlət borclanma limitinin yuxarı həddi 750 000,0 min manat, xarici dövlət borclanma limitinin yuxarı həddi 2 500 000,0 min manat təsdiq edilsin.

Maddə 15. Büdcə daxilolmalarının vəziyyətindən asılı olmayaraq, əməkhaqqı, əməkhaqqına üstəlik, pensiya, başqa sosial müavinətlər və ödənişlər, dövlətin daxili və xarici borclarına xidmətlə bağlı xərclər müdafiə olunmuş xərc maddələridir.

Maddə 16. Əməkhaqqı, əməkhaqqına üstəlik, pensiya, başqa sosial müavinətlər və ödənişlər, dövlətin daxili və xarici borclarına xidmətlə bağlı xərclər, dərman və ərzaq alınması xərc maddələri ilk növbədə, sonra isə gəlirlərin daxil olmasından asılı olaraq və kəsirin müəyyən olunmuş həddi nəzərə alınmaqla, digər xərc maddələri üzrə nəzərdə tutulmuş xərclər maliyyələşdirilir.

Maddə 17. Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxan həddi 178 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən və dövlət istiqrazlarının daxili və xarici bazarlarda satışından daxilolmalar və 2009-cu il 01 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı hesabına həyata keçirilsin.

Maddə 18. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxan həddinin məbləği 14 757 983,8 min manat müəyyən edilsin.

Maddə 19. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il icmal büdcəsinin kəsiri 6 645 420,9 min manat məbləğində müəyyən edilsin.

Maddə 20. Bu Qanun 2009-cu il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.


İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 25 noyabr 2008-ci il
№ 715-IIIQ

XS
SM
MD
LG