Keçid linkləri

2024, 19 May, bazar, Bakı vaxtı 18:34

2010-cu il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri 10 015 000,0 min manat, xərcləri 11 264 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 9 552 016,1 min manat, yerli gəlirləri 462 983,9 min manat və mərkəzləşdirilmiş xərcləri 10 069 700,0 min manat, yerli xərcləri 1 194 300,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

(min manatla)

Gəlirlərin mənbələri

Dövlət büdcəsinin gəlirləri

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

680 000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

1 096 000,0

2.3.

Əlavə dəyər vergisi

1 876 000,0

2.3.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

798 000,0

2.4.

Aksiz

552 000,0

2.4.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksiz

82 000,0

2.5.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

101 000,0

2.6.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

35 000,0

2.7.

Yol vergisi

40 500,0

2.7.1.

Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

6 500,0

2.8.

Mədən vergisi

130 000,0

2.9.

Sadələşdirilmiş vergi

90 000,0

2.10.

Gömrük rüsumları

213 500,0

2.11.

Dövlət rüsumu

73 000,0

2.12.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

4 000,0

2.13.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

5 000,0

2.14.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən daxilolmalar

164 000,0

2.15.

Xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

468,0

2.16.

Səhmlərində dövlətin payı olan banklardan və digər kredit təşkilatlarından alınan dividendlər

80,0

2.17.

Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar

1 780,0

2.18.

Qeyri-maliyyə dövlət müəssisələrindən alınan dividendlər

1 200,0

2.19.

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar

4 915 000,0

2.20.

Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

5 850,0

2.21.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə əsas və təkrar borcalan hüquqi şəxslər arasında bağlanmış təkrar müqavilələr və kreditlərin istifadəsi ilə əlaqədar vasitəçi (agent) banklarla bağlanan müqavilələr üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar

2 900,0

2.22.

Aksiz markaların satışından daxilolmalar

2 722 ,0

2.23.

Sair gəlirlər

25 000,0


Maddə 3. Müəyyən edilsin ki, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu və “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu” dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:

3.1.

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu

170 000,0

3.1.1.

Yol vergisi

40 500,0

3.1.2.

Mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

12000,0

3.1.3.

İdxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər

50 000,0

3.1.4.

İdxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu

50500,0

3.1.5.

Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

8 500,0

3.1.6.

Nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların illik texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

8 500,0

3.2.

“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”

100000,0

3.2.1.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə əsas və təkrar borcalan hüquqi şəxslər arasında bağlanmış təkrar müqavilələr və kreditlərin istifadəsi ilə əlaqədar vasitəçi (agent) banklarla bağlanan müqavilələr üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar

2900,0

3.2.2.

“Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.21-ci və 3.1.1.-3.1.6-cı maddələrində nəzərdə tutulan daxilolmalar istisna olmaqla, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrılan vəsait

97100,0


Maddə 4. Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş vergi dərəcələrinə uyğun olaraq hesablanır.


Maddə 5. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulsun.


Maddə 6. Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələrdən göstərilən normativlər üzrə ayırmalar hesabına formalaşır:

6.1.

Bakı şəhəri üzrə gəlirlərdən (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa)

96,72 faiz

6.2.

Aşağıdakı mənbələr üzrə daxilolmalardan:
Gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi və aksiz (Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən toplanılanlardan başqa), dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar, xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan banklardan və digər kredit təşkilatlarından alınan dividendlər, Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar, qeyri-maliyyə dövlət müəssisələrindən alınan dividendlər, Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar, aksiz markalarının satışından daxilolmalar, dövlət büdcəsindən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə əsas və təkrar borcalan hüquqi şəxslər arasında bağlanmış təkrar müqavilələr və kreditlərin istifadəsi ilə əlaqədar vasitəçi (agent) banklarla bağlanan müqavilələr üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri

100,0 faiz


Maddə 7. Şəhər və rayonların yerli gəlirlərinə aşağıdakılar verilir:

7.1. Bakı şəhəri üzrə (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa) - Bakı şəhəri üzrə gəlirlərin 3,28 faizi;

7.2. Digər şəhər və rayonlar üzrə (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa) - müvafiq şəhər və rayonlar üzrə gəlirlərin 100 faizi.


Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir.

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ
(manatla)

8.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

1.046.338.387,0

8.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri

345.947.035,0

8.1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara

üzvlük haqqı xərcləri

27.812.200,0

8.1.3.

elm xərcləri

101.203.217,0

8.1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

51.995.123,0

8.1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

287.080.812,0

8.1.6.

yerli (bələdiyyə) büdcələrə verilən dotasiya

3.500.000,0

8.1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

228.800.000,0

8.2.

Müdafiə

1.205.827.744,0

8.2.1.

müdafiə qüvvələri

1.120.991.187,0

8.2.2.

milli təhlükəsizlik

80.026.523,0

8.2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2.425.271,0

8.2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

2.384.763,0

8.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq

707.390.467,0

8.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

41.432.243,0

8.3.2.

hüquq-mühafizə

625.176.742,0

8.3.3.

prokurorluq

40.449.999,0

8.3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

331.483,0

8.4.

Təhsil

1.276.755.046,0

8.4.1.

məktəbəqədər və ibtidai təhsil

88.007.195,0

8.4.2.

natamam və orta təhsil

696.896.262,0

8.4.3.

internat və xüsusi məktəblər

48.096.498,0

8.4.4.

texniki-peşə məktəbləri və liseylər

65.178.786,0

8.4.5.

ali təhsil

138.629.923,0

8.4.6.

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4.883.519,0

8.4.7.

təhsil sahəsində digər xidmətlər

235.062.863,0

8.5.

Səhiyyə

483.425.919,0

8.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

68.894.306,0

8.5.2.

xəstəxanalar

251.301.028,0

8.5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

9.455.947,0

8.5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

3.517.159,0

8.5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

150.257.479,0

8.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

1.192.340.998,0

8.6.1.

sosial müdafiə xərcləri

1.176.248.316,0

8.6.1.1.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert)

533.704.800,0

8.6.2.

sosial təminat xərcləri

16.092.682,0

8.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

179.091.104,0

8.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

107.968.712,0

8.7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

44.662.532,0

8.7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

23.414.639,0

8.7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

3.045.221,0

8.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

201.185.075,0

8.8.1.

mənzil təsərrüfatı

16.573.410,0

8.8.2.

kommunal təsərrüfatı

181.120.666,0

8.8.3.

su təsərrüfatı

3.054.066,0

8.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

436.933,0

8.9.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

382.698.126,0

8.9.1.

kənd təsərrüfatı

362.241.892,0

8.9.2.

meşə təsərrüfatı

8.982.837,0

8.9.3.

balıqçılıq və ovçuluq

2.012.640,0

8.9.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

3.204.228,0

8.9.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

6.256.529,0

8.10.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

3.564.150.709,0

8.10.1.

tikinti

3.550.750.000,0

8.10.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

3.549.000.000,0

8.10.2.

faydalı qazıntılar

13.400.709,0

8.11.

Nəqliyyat və rabitə

77.017.952,0

8.11.1.

nəqliyyat

74.304.241,0

8.11.2.

rabitə

2.713.711,0

8.12.

İqtisadi fəaliyyət

181.494.200,0

8.12.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

35.000.000,0

8.12.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

14.000.000,0

8.12.3.

çoxsahəli inkişaf layihələri

132.494.200,0

8.13.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

766.284.273,0

8.13.1.

məqsədli büdcə fondları

270.000.000,0

8.13.1.1.

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu

170.000.000,0

8.13.1.2.

“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”

100.000.000,0

8.13.2.

ehtiyat fondları

260.000.000,0

8.13.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

160.000.000,0

8.13.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

100.000.000,0

8.13.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

236.284.273,0


Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.


Maddə 10. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 3.980.000.000,0 manat, o cümlədən şəhər və rayonların yerli gəlirlərinə aid olan məbləğ 462.983.913,0 manat, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ 63.000.000,0 manat, yerli xərcləri 1.192.748.900,0 manat olmaqla, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsait 729.764.987,0 manat təsdiq edilsin.

Həmin şəhər və rayonların yerli xərclərindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri 1.551.100,0 manat təsdiq edilsin.

(manatla)

Şəhər və rayonların adı

Gəlirlər

Xərclər

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləş-dirilmiş xərclərdən ayrılan vəsait

Cəmi

o cümlədən

şəhər və rayonların yerli gəlirlərinə aid olan məbləğ

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ

Şəhərlər:

1.

Bakı

3 608 757 000

117 133 713

37 607 200

117 133 713

2.

Yevlax

7 320 000

6 647 900

672 100

18 764 069

12 116 169

3.

Gəncə

19 435 000

18 444 100

990 900

49 456 912

31 012 812

4.

Lənkəran

14 120 000

13 583 500

536 500

27 127 093

13 543 593

5.

Mingəçevir

6 536 000

6 240 300

295 700

24 554 049

18 313 749

6.

Naftalan

890 000

854 700

35 300

2 547 355

1 692 655

7.

Sumqayıt

40 086 000

38 953 900

1 132 100

55 954 713

17 000 813

8.

Xankəndi

9.

Şəki

10 212 000

9 626 600

585 400

29 068 933

19 442 333

10.

Şirvan

10 118 000

9 860 300

257 700

14 026 773

4 166 473

Rayonlar:

11.

Abşeron

24 060 000

17 822 600

6 237 400

20 424 136

2 601 536

12.

Ağdam

6 229 000

6 131 600

97 400

31 526 257

25 394 657

13.

Ağdaş

3 550 000

3 415 000

135 000

15 652 154

12 237 154

14.

Ağstafa

4 600 000

4 439 200

160 800

13 735 417

9 296 217

15.

Ağsu

3 000 000

2 872 700

127 300

11 120 149

8 247 449

16.

Ağcabədi

6 200 000

5 947 500

252 500

19 371 677

13 424 177

17.

Astara

7 617 000

2 987 700

4 629 300

15 161 457

12 173 757

18.

Balakən

3 580 000

3 020 700

559 300

12 723 792

9 703 092

19.

Beyləqan

3 998 000

3 884 300

113 700

13 627 205

9 742 905

20.

Bərdə

6 400 000

6 166 700

233 300

24 663 930

18 497 230

21.

Biləsuvar

4 529 000

3 532 500

996 500

12 205 363

8 672 863

22.

Qazax

5 200 000

5 013 000

187 000

16 462 608

11 449 608

23.

Qax

2 840 000

2 745 000

95 000

14 291 836

11 546 836

24.

Qəbələ

7 430 000

7 259 900

170 100

15 378 428

8 118 528

25.

Qobustan

2 480 000

2 433 800

46 200

6 690 472

4 256 672

26.

Quba

9 240 000

8 913 700

326 300

24 003 529

15 089 829

27.

Qubadlı

1 500 000

1 406 000

94 000

8 882 223

7 476 223

28.

Qusar

4 454 000

4 256 600

197 400

15 511 738

11 255 138

29.

Daşkəsən

1 570 000

1 533 900

36 100

10 138 392

8 604 492

30.

Dəvəçi

3 510 000

3 444 000

66 000

9 393 147

5 949 147

31.

Zaqatala

5 636 000

5 388 100

247 900

20 422 991

15 034 891

32.

Zəngilan

820 000

790 100

29 900

6 849 325

6 059 225

33.

Zərdab

2 350 000

2 287 300

62 700

11 617 647

9 330 347

34.

İmişli

6 840 000

6 706 800

133 200

15 598 848

8 892 048

35.

İsmayıllı

4 900 000

4 703 900

196 100

16 490 881

11 786 981

36.

Yardımlı

1 745 000

1 713 500

31 500

10 788 030

9 074 530

37.

Kəlbəcər

905 000

885 000

20 000

15 899 391

15 014 391

38.

Kürdəmir

4 190 000

4 011 000

179 000

14 810 300

10 799 300

39.

Gədəbəy

3 800 000

3 686 300

113 700

21 868 939

18 182 639

40.

Goranboy

3 444 000

3 281 400

162 600

21 357 843

18 076 443

41.

Göyçay

5 586 000

5 407 900

178 100

17 611 367

12 203 467

42.

Göygöl

3 360 000

3 224 900

135 100

11 643 294

8 418 394

43.

Laçın

1 912 000

1 863 800

48 200

17 693 431

15 829 631

44.

Lerik

1 890 000

1 823 600

66 400

14 640 133

12 816 533

45.

Masallı

8 710 000

8 444 000

266 000

20 913 158

12 469 158

46.

Neftçala

4 200 000

4 081 400

118 600

13 494 791

9 413 391

47.

Oğuz

2 095 000

2 008 100

86 900

9 022 648

7 014 548

48.

Saatlı

6 016 000

5 934 300

81 700

13 730 317

7 796 017

49.

Sabirabad

7 096 000

6 970 300

125 700

21 203 471

14 233 171

50.

Salyan

6 634 000

6 423 500

210 500

19 973 408

13 549 908

51.

Samux

2 030 000

1 946 400

83 600

9 702 856

7 756 456

52.

Siyəzən

2 900 000

2 862 100

37 900

6 458 756

3 596 656

53.

Tərtər

2 880 000

2 799 500

80 500

11 786 708

8 987 208

54.

Tovuz

8 784 000

6 897 400

1 886 600

27 540 272

20 642 872

55.

Ucar

2 864 000

2 773 000

91 000

12 245 344

9 472 344

56.

Füzuli

5 782 000

5 715 900

66 100

22 899 145

17 183 245

57.

Xaçmaz

10 900 000

10 491 600

408 400

24 103 177

13 611 577

58.

Xocavənd

576 000

566 600

9 400

4 244 460

3 677 860

59.

Xocalı

220 000

214 900

5 100

2 673 466

2 458 566

60.

Xızı

1 190 000

1 179 700

10 300

4 894 743

3 715 043

61.

Hacıqabul

3 568 000

3 442 600

125 400

9 359 838

5 917 238

62.

Cəbrayıl

852 000

785 500

66 500

10 957 703

10 172 203

63.

Cəlilabad

7 700 000

7 467 200

232 800

27 135 396

19 668 196

64.

Şamaxı

7 356 000

7 225 700

130 300

18 403 951

11 178 251

65.

Şəmkir

9 540 000

9 148 500

391 500

29 414 756

20 266 256

66.

Şuşa

1 268 000

1 260 700

7 300

5 700 596

4 439 896

Cəmi:

3 980 000 000

462 983 913

63 000 000

1 192 748 900

729 764 987


Maddə 11. Bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə Bakı şəhəri üzrə nəzərdə tutulmuş xərclərin tənzimlənməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən bu Qanunun 6.1-ci və 7.1-ci maddələri ilə müəyyən edilmiş Bakı şəhəri üzrə gəlirlərdən dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərinə və Bakı şəhəri üzrə yerli gəlirlərə ayırma normativlərinin müvafiq olaraq 2 faiz-bənddən çox olmamaqla artırılması və azaldılması yolu ilə həyata keçirilir.


Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2010-cu ildə dövlət daxili və xarici borcları üzrə ödəniş məbləğləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:

(manatla)

12.1.

Daxili dövlət borcu üzrə

78 364 246,0

12.1.1.

faiz ödənişləri

28 314 246,0

12.1.2.

əsas borc üzrə ödənişlər

50 050 000,0

12.2.

Xarici dövlət borcu üzrə

208 716 566,0

12.2.1.

faiz ödənişləri

122 871 841,0

12.2.2.

əsasborc üzrə ödənişlər

85 844 725,0


Maddə 13. Azərbaycan Respublikasının 2010-cu ildə daxili dövlət borcunun yuxarı həddi (limiti) 1 700 000,0 min manat, xarici dövlət borcunun yuxarı həddi (limiti) 2 500 000,0 min manat təsdiq edilsin.


Maddə 14. Dövlət büdcəsinin icrası prosesində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə müvafiq olaraq müdafiə olunan xərc maddələri ilk növbədə, digər xərc maddələri isə dövlət büdcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşmə mənbələri üzrə daxilolmaların vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilir.


Maddə 15. Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 1 249 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən və daxili və xarici borclanmadan, o cümlədən xaricdə qiymətli kağızların yerləşdirilməsindən, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar və 2010-cu il 01 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı hesabınahəyata keçirilsin.


Maddə 16. Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 12 635 820,6 min manat müəyyən edilsin.


Maddə 17. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il icmal büdcəsinin kəsiri 6 714 000,0 min manat məbləğində müəyyən edilsin.


Maddə 18. Bu Qanun 2010-cu il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 26 noyabr 2009-cu il.

XS
SM
MD
LG