Keçid linkləri

2024, 22 İyun, şənbə, Bakı vaxtı 01:38

Notariuslarda rüsumlar və xidmət haqları


.


Notariuslarda alına biləcək rüsumların məbləğlərini əlavə etmişik. Qanuna görə Notariuslar bütün rüsum məbləğlərini ofislərində hamının görə biləcəyi yerdən asmalıdırlar.

Solda dövlət rüsumlarının miqdarı, sağda notariusların ala biləcəkləri xidmət haqları və tələb olunan sənədlərin siyahısı ilə tanış ola bilərsən.

Notariuslarda göstərilən bütün xidmətlər, lazım olan sənədlər və rüsumların miqdarı Ədliyyə Nazirliyinin bu saytında da sadə şəkildə verilib.

Notariuslarda dövlət rüsumundan başqa alına biləcək xidmət haqları

NOTARİUSLARDA ALINA BİLƏCƏK XİDMƏT HAQLARI

Maddə 29. Notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətə görə haqq

Dövlət notariusları bu qanunun 17-ci maddəsinin birinci hissəsinin 6-cı və 8-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətə görə... həmin hərəkətlərin aparılması üçün müəyyən edilmiş dövlət rüsumu məbləğində... haqq tuturlar.

Bütün xidmət haqlarını Notariat haqqında qanunun 29-CU MADDƏSİNDƏN OXU

DÖVLƏT RÜSUMLARI

Notariat hərəkətlərinin aparılması üçün lazım olan sənədlərin siyahısı

Notariat hərəkətlərinin aparılması üçün lazım olan sənədlərin siyahısı

Nəqliyyat vasitəsinin özgəninkiləşdirilməsinə və ya ipoteka qoyulmasına dair müqavilənin təsdiq edilməsi ilə əlaqədar
1. nəqliyyat vasitəsinə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsi;
2. nəqliyyat vasitəsinin müayinədən keçməsi barədə sənəd;
3. mülkiyyətçi nikahdadırsa, onun nikahı haqqında şəhadətnamə;
4. ümumi birgə mülkiyyətdə olan daşınmaz əmlakın satılmasına ərin (arvadın) notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılığı.

Başqa bütün notariat hərəkətləri üçün lazım olan sənədlərin siyahısı ilə BURADA TANIŞ OL.

Bir qrup hüquqşünasın yaratdığı bu saytın təqdim etdiyi bu sənədlərdən də nümunə kimi istifadə etmək olar. Amma vəkillə məsləhətləşmə şərti ilə.

Şikayətlər üçün ünvanlar-keçid

ŞİKAYƏT ÜÇÜN ÜNVANLAR

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya

Qaynar Xətt: 161
Tel: (994 12) 492 04 65
Email: office@commission-anticorruption.gov.az

​Korrupsiya və rüşvətdən şikayətlər üçün başqa ünvanlar.
Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər Dövlət rüsumunun məbləği
10.1. Daşınmaz əmlakın (torpaq sahələri və torpaqla möhkəm bağlı olub təyinatına tənasübsüz (hədsiz) zərər vurulmadan yerinin dəyişdirilməsi mümkün olmayan bütün əşyalar, o cümlədən binalar, qurğular, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, əmlak kompleksi kimi müəssisələr) və ya mülkiyyətində daşınmaz əmlak olan müəssisədəki payın özgəninkiləşdirilməsi və yaşayış sahələrinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi barədə müqavilələrin təsdiqi üçün:
10.1.1 . müqavilə üzrə əmlak ərin (arvadın), uşaqların, valideynlərin, babanın, nənənin, nəvənin, qardaşın, bacının mülkiyyətinə keçirsə 20 manat
10.1.2. müqavilə üzrə əmlak başqa şəxslərin mülkiyyətinə keçirsə:
10.1.2.1. Bakı şəhərində 200 manat
10.1.2.2. digər şəhər və rayonlarda 80 manat
10.1.3. yaşayış sahələrinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi üçün 20 manat
10.2. Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi müqavilələrinin təsdiqi üçün:
10.2.1. müqavilə üzrə əmlak ərin (arvadın), uşaqların, valideynlərin, babanın, nənənin, nəvənin, qardaşın, bacının mülkiyyətinə keçirsə 25 manat
10.2.2. müqavilə üzrə əmlak digər şəxsin mülkiyyətinə keçirsə 50 manat
10.3. Yaşayış evlərinin tikintisi üçün torpaq sahələrinin müddətsiz istifadəyə verilməsi haqqında müqavilələrin təsdiqi üçün:
10.3.1. müqavilə üzrə istifadə hüququ ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya keçirsə 10 manat
10.3.2. müqavilə üzrə istifadə hüququ digər şəxsə keçirsə 15 manat
10.4. Kredit müqavilələrinin təminatı kimi bağlanılan girov (ipoteka) müqavilələri üzrə:
10.4.1. dəyəri 2000 manatadək 5 manat
10.4.2. dəyəri 2000 manatdan 5000 manatadək 20 manat
10.4.3. dəyəri 5000 manatdan çox olduqda 30 manat
10.5. İpoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq müqavilə formasında bağlanan alğı-satqı və ipoteka müqaviləsinin təsdiqi üçün:
10.5.1. Bakı şəhərində 110 manat
10.5.2. digər şəhər və rayonlarda 44 manat

NOTARİUSLARDA BÜTÜN DÖVLƏT RÜSUMLARININ MƏBLƏĞİNİ BURADA OXU.

RÜSUMLARI HƏM DƏ ÇAP EDƏ BİLƏRSƏN.
XS
SM
MD
LG