Keçid linkləri

Təcili xəbərlər
2021, 05 Avqust, Cümə axşamı, Bakı vaxtı 14:16

Azərbaycanda 30 minədək narkoman var


Foto: Arxiv

-

Azər­bay­can­da 2014-cü il­də qey­diy­ya­ta alı­nan narkomanla­rın sa­yı 28 min 376 nə­fər ol­ub.

Məlumat Əd­liy­yə Na­zir­li­yi Məh­kə­mə Eks­per­ti­za­sı Mərkə­zi­nin hesabatında əksini tapıb.

Qeydiyyata alınan narkomanların 539 nə­fə­ri­ni (1.9%) qa­dın­lar təş­kil edib.

Hesabatda qeyd edilib ki, na­ra­hat­lıq do­ğu­ran amil­lər­dən bi­ri də öl­kə­də tok­si­ko­man­lar (yapışdırıcı, aseton kimi müxtəlif vasitələri iyləyən) qru­pu­nun ya­ran­ma­sı­dır. 2014-cü il­də tok­si­ko­man di­aq­no­zu ilə 130 nə­fər qey­də alın­ıb.

XS
SM
MD
LG