Xədicə: jurnalistin məhbusa çevrilməsinin xronologiyası (TimeLine)

 

İSTİFADƏ QAYDASI:

Qrafikanın solunda zoom rejimi ilə zaman xəttini genişləndirmək/qısaltmaq olur.  Aşağıda "lift"lə zaman xəttini sağa-sola çəkə bilərsən.  Zaman xəttini çox qısaltdıqda xəttin üzərində + işarələri yaranır. Görüntüdə olmayan hadisələri həmin + işarəsini vurmaqla əldə etmək olar.  Qrafika 3 rejimdə işlədilə bilər: 

1. TimeLine: hadisələrin zaman xətti ilə düzülüşünü verir.  ​2. FlipBook:  hadisələri səhifə-səhifə vərəqləmək olur.   ​3. List: hadisələri adi siyahı üzrə verir. 

Həmin rejimlərə burada: qrafikanın 
YUXARISINDA SOL KÜNCDƏ keçə bilərsən:

XƏDİCƏ İSMAYIL: ARAŞDIRMAÇI JURNALİSTİ MƏHBUSA ÇEVİRƏN HADİSƏLƏRİN 4 illik XRONOLOGİYASI on Dipity.