Keçid linkləri

GÜLLƏLƏNMİŞ AZƏRBAYCAN GENERALLARINDAN BIR QİSMİ:


Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı

Həbib bəy Səlimov

İbrahim ağa Usubov

Murad Gəray bəy Tlexas

Hüseyn xan Naxçıvanski

Məmməd bəy Sulkeviç

Əmir Kazım Qacar

Feyzulla Mirzə Qacar

Məhəmməd Mirzə Qacar

Əliyar bəy Haşımbəyov

Davud bəy Yadigarov

Firidun bəy Vəzirov

Əsədulla xan Əbülfətzadə

Qambay Vəzirov

Cəmşid xan Naxçıvanski

Şəmistan Əyyubov

Qalib bəy Vəkilov

Seyfulla Mehdiyev

Sabir Əliyev

Heydər Vəzirov

Murtuz Talıbzadə

Sultanhəmid Paşayev

Mehdi bəy Sultanov

Hüseyn Rəhmanov

Hacıbaba Nəzərli

Cəlil Əliyev

Əbülqasım Əzimi

Mirzə Rəbi Kəbiri

XS
SM
MD
LG