Keçid linkləri

2016, 21 Oktyabr, Cümə, Bakı vaxtı 22:38

2009-cu il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 177 000,0 min manat, xərcləri 12 355 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 11 697 830,2 min manat, yerli gəlirləri 479 169,8 min manat və mərkəzləşdirilmiş xərcləri 11 095 178,5 min manat, yerli xərcləri 1 259 821,5 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulur:

(min manatla)

Maddə 3. Müəyyən edilsin ki, "Avtomobil Yolları" Məqsədli Büdcə Fondu və "Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu" dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:

Maddə 4. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş vergi dərəcələrinə uyğun olaraq hesablanır.

Maddə 5. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulsun.

Maddə 6. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələrdən göstərilən normativlər üzrə ayırmalar hesabına formalaşır:

Maddə 7. Şəhər və rayonların yerli gəlirlərinə aşağıdakılar verilir:

7.1. Bakı şəhəri üzrə "Avtomobil Yolları" Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən və yerli xərclərdən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar daxilolmalarından başqa gəlirlərin 2,21 faizi;

7.2. Digər şəhər və rayonlar üzrə ("Avtomobil Yolları" Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa) gəlirlərin 100 faizi.

Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir.

Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin xərclərinin 6 652,9 mln. manatı cari xərclər, 5 612,0 mln. manatı əsaslı xərclər, 90,1 mln. manatı kreditlərə xidmətlə bağlı xərclərdir.

Maddə 10. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.

Maddə 11. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 5.750.000.000,0 manat, o cümlədən şəhər və rayonların yerli gəlirlərinə aid olan məbləğ 475.655.698,0 manat, "Avtomobil Yolları" Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ 54.000.000,0 manat, yerli xərcləri 1.256.307.360,0 manat olmaqla, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsait 780.651.662,0 manat təsdiq edilsin.

Həmin şəhər və rayonların yerli xərclərindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar gəlirləri 3.514.100,0 manat, xərcləri 3.514.100,0 manat təsdiq edilsin.

(manatla)

Maddə 12. Dövlət büdcəsindən veriləcək büdcə ssudasının həcmi 6 600,0 min manat təsdiq edilsin.

Maddə 13. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu ildə dövlət daxili və xarici borcları üzrə ödəniş məbləğləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin.

(manatla)

Maddə 14. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu ildə daxili dövlət borclanma limitinin yuxarı həddi 750 000,0 min manat, xarici dövlət borclanma limitinin yuxarı həddi 2 500 000,0 min manat təsdiq edilsin.

Maddə 15. Büdcə daxilolmalarının vəziyyətindən asılı olmayaraq, əməkhaqqı, əməkhaqqına üstəlik, pensiya, başqa sosial müavinətlər və ödənişlər, dövlətin daxili və xarici borclarına xidmətlə bağlı xərclər müdafiə olunmuş xərc maddələridir.

Maddə 16. Əməkhaqqı, əməkhaqqına üstəlik, pensiya, başqa sosial müavinətlər və ödənişlər, dövlətin daxili və xarici borclarına xidmətlə bağlı xərclər, dərman və ərzaq alınması xərc maddələri ilk növbədə, sonra isə gəlirlərin daxil olmasından asılı olaraq və kəsirin müəyyən olunmuş həddi nəzərə alınmaqla, digər xərc maddələri üzrə nəzərdə tutulmuş xərclər maliyyələşdirilir.

Maddə 17. Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxan həddi 178 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən və dövlət istiqrazlarının daxili və xarici bazarlarda satışından daxilolmalar və 2009-cu il 01 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı hesabına həyata keçirilsin.

Maddə 18. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxan həddinin məbləği 14 757 983,8 min manat müəyyən edilsin.

Maddə 19. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il icmal büdcəsinin kəsiri 6 645 420,9 min manat məbləğində müəyyən edilsin.

Maddə 20. Bu Qanun 2009-cu il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.


İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 25 noyabr 2008-ci il
№ 715-IIIQ

XS
SM
MD
LG