Keçid linkləri

2016, 24 Oktyabr, Bazar ertəsi, Bakı vaxtı 12:59

«Şərq qapısı» - 19 yanvar 2010ƏDLİYYƏ ORQANLARI DÖVLƏT QAYĞISI ƏHATƏSİNDƏDİR

Sovet hakimiyyəti dövründə ideologiya maraqları çərçivəsində dövlət strukturlarının yaradılması, hüquq siyasətinin dəfələrlə dəyişdirilməsi, ədliyyə və məhkəmə orqanlarının bir neçə dəfə ləğv edilməsi və yenidən yaradılması sabit ədalət məhkəməsi sisteminin formalaşmasına mane olurdu. Yalnız ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra ədliyyə və məhkəmə orqanları davamlı inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu.

ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR

...Ötən il 39 nəfər vətəndaşa işsizlik statusu verilmiş, 48 nəfərə 36433 manat məbləğində işsizlik müavinəti ödənmiş, 234 nəfər vətəndaş ictimai işlərə cəlb edilmiş, sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan vətəndaşlardan 122 nəfərin kvota yerlərinə göndərilməsi təmin edilmişdir.

DİGƏR MƏQALƏLƏRİN BAŞLIQLARI

 • MÜSTƏQİLLİYİMİZİN SİMVOLU – AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GERBİ
 • BANKLARIN İQTİSADİYYATIN İNKİŞAFINDA ROLU ARTIR
 • YÜKSƏK HƏYAT TƏRZİNİN BAŞLICA AMİLİ İQTİSADİYYATIN İNKİŞAFIDIR
 • NAXÇIVAN SƏHİYYƏSİNİN 86 İLDƏ KEÇDİYİ YOL VƏ MÜASİR MƏRHƏLƏDƏ QARŞIDA DURAN MƏSƏLƏLƏR
 • YENİ KOMPYUTER OTAĞI YARADILIB
 • 2009-CU İL ƏDLİYYƏ İŞÇİLƏRİ ÜÇÜN ƏLAMƏTDAR OLMUŞDUR
 • YENİLƏŞMƏ İLİNDƏ İŞLƏR TƏLƏB OLUNAN SƏVİYYƏDƏ QURULACAQDIR
 • QAZANILAN UĞURLAR YENİ NAİLİYYƏTLƏRƏ YOL AÇIB
 • NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ NARKOMANLIĞA VƏ NARKOTİK MADDƏLƏRİN QANUNSUZ DÖVRİYYƏSİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ KOMİSSİYASININ MƏLUMATI
 • ƏHALİNİN SAĞLAMLIĞININ QORUNMASI DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
 • UŞAQLARIN ŞƏXSİYYƏTİNİN FORMALAŞMASINDA VALİDEYNLƏRİN VƏ FİZİKİ TƏRBİYƏNİN ROLU
 • ƏHALİNİN FASİLƏSİZ ELEKTRİK ENERJİSİ İLƏ TƏMİN OLUNMASINA HƏRTƏRƏFLİ ŞƏRAİT YARADILMIŞDIR
 • QAÇAQMALÇILIQ VƏ GÖMRÜK QAYDALARININ POZULMASI İLƏ MÜBARİZƏ MÜTƏŞƏKKİLLİKLƏ HƏYATA KEÇİRİLİR
 • BU İL BƏSTƏKARLAR TƏŞKİLATI ÜÇÜN UĞURLU OLACAQ
 • UŞAQ TEATRI BALACALARI YENİ TAMAŞALARLA SEVİNDİRƏCƏK
XS
SM
MD
LG